ซีพีออลล์ ฟันรายได้ครึ่งปีแรกทะลุ 2.8 แสนล้านบาท กำไรหมื่นล้านบาท

ซีพีออลล์ ฟันรายได้ครึ่งปีแรกทะลุ 2.8 แสนล้านบาท กำไรหมื่นล้านบาท

ซีพีออลล์ ฟันรายได้ครึ่งปีแรกทะลุ 2.8 แสนล้านบาท กำไรหมื่นล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เว็บไซต์ thebangkokinsight รายงานถึง นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 143,326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 138,896 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ 4,795 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 5,769 ล้านบาท

thaiposttnนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อรวมรายได้ในครึ่งปีแรก 2562 พบว่า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมอยู่ที่ 282,222 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก 2561 มีรายได้รวมอยู่ที่ 257,752.15 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10,563.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากครึ่งปีแรก 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 10,196.01 ล้านบาท มีจำนวนสาขาร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 จำนวน 11,528 ร้าน

ปัจจัยหลักที่ทําให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากรายได้การขายสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมถึงธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ “สยามแม็คโคร” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขา เพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้า และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก

ในไตรมาส 2 ปี 2562 กลุ่มบริษัทยังรับรู้การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 809 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง หากแยกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออก กำไรจากการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตในระดับที่สูงและต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา

บริษัทยังเดินหน้าตามวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบเงินในโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” จากการเชิญชวนให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง เป็นจำนวนเงินบริจาค 57 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังเดินหน้าเปิดโครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้ เฟส 2” โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมมอบเงินสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี ซึ่งจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 สามารถลดจำนวนถุงพลาสติกได้กว่า 593,016,358 ใบ เป็นเงินมูลค่ารวมกว่า 118 ล้านบาท