เซ็นทรัล รีเทล ปรับใหญ่! เตรียมถอน "โรบินสัน" ออกจากตลาดหุ้น

เซ็นทรัล รีเทล ปรับใหญ่! เตรียมถอน "โรบินสัน" ออกจากตลาดหุ้น
Techsauce

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ Robinson ได้แจ้งหนังสือเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 53.83 ได้แจ้งหนังสือขอปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ Central Retail 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ Central Retail เจ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมกันนี้ยังมีแผนที่จะระดมทุนผ่านการทำ IPO ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ Robinson จากผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยจะเสนอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นของ Robinson ทุกรายในราคาหุ้นละ 66.50 บาท ซึ่งจะเป็นการแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

และเพื่อให้ เซ็นทรัล รีเทล เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว จึงได้เสนอให้เพิกถอนหุ้นของ Robinson ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

robinson1

สำหรับเป้าหมายของการปรับโครงสร้าง 

  1. เพื่อรวมธุรกิจต่างๆ ของเซ็นทรัล รีเทลในประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี ให้เข้ามาอยู่ภายใต้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว โดย เซ็นทรัล รีเทล จะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีก จากการผสมผสานที่ลงตัวของแพลตฟอร์ม Omni-Channel ร้านค้าปลีก ในหลากหลายรูปแบบ และการให้เช่าพื้นที่ึค้าปลีก
  2. เพื่อให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การขยายธุรกิจห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นภายใต้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว โดยบริษัทดังกล่าวจะสามารถเลือกสรรแบรนด์ค้าปลีกที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่
  3. เพื่อสร้างบริษัที่เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเป็นช่องทางที่จะทำให้ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลสามารถขยายไปยังตลาดอื่นๆ ผ่านการค้าปลีกหลากหลายรูปแบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

robinson2

หากเซ็นทรัล รีเทล สามารถดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้สำเร็จ จะส่งผลให้เซ็นทรัล รีเทล มีแบรนด์ค้าปลีก (Retail Banner) และมีธุรกิจที่หลากหลายและมีโอกาสในการเติบโตมากกว่า โดยเซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category)

ซึ่งประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า ร้านขายสินค้าเฉพาะทาง พลาซ่า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านจำหน่ายสินค้าดีไอวาย (DIY) ในประเทศไทย ทั้งยังมีการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม และอิตาลี นอกจากนี้ ด้วยขนาดธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล และการที่เซ็นทรัล รีเทล ได้วางรากฐานการให้บริการผ่านแพลต์ฟอร์ม Omni-channel มาอย่างยาวนาน 

ประกอบกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่จะพัฒนาแพลตฟอร์ม Omni-Channel อย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของเซ็นทรัล รีเทล และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมค้าปลีกในอนาคต ในขณะที่การดำเนินธุรกิจของ Robinson มีความหลากหลายน้อยกว่าและเน้นแต่ธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลักเท่านั้น

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เซ็นทรัล รีเทล