ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ หยุดผลิตสินค้าชั่วคราวในเดือนก.ย.นี้-ปลดพนักงาน 30% เหตุขาดทุนหนัก

ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ หยุดผลิตสินค้าชั่วคราวในเดือนก.ย.นี้-ปลดพนักงาน 30% เหตุขาดทุนหนัก

ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ หยุดผลิตสินค้าชั่วคราวในเดือนก.ย.นี้-ปลดพนักงาน 30% เหตุขาดทุนหนัก

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI ผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มีมติหยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2562 เป็นต้นไป พร้อมปรับลดจำนวนพนักงานร้อยละ 30 ของจำนวนทั้งหมด โดยจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อให้บริษัทฯ ปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาการผลิตฟิล์ม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพราะอะไหล่เครื่องจักรบางรายการต้องสั่งทำจากต่างประเทศ

โดยบริษัทฯ จะทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่สามารถเริ่มการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพบางสายการผลิตก่อน และขยายไปสายการผลิตต่อไปเป็นลำดับ ซึ่งบริษัทฯ จะปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับชนิดฟิล์มบรรจุภัณฑ์และกำลังการผลิตต่อไป

หาดตรวจสอบผลประกอบการของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าบริษัทฯ ขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ปี 2559 รายได้ 1,940 ล้านบาท ขาดทุน 132 ล้านบาท
  • ปี 2560 รายได้ 1,740 ล้านบาท ขาดทุน 264 ล้านบาท
  • ปี 2561 รายได้ 1,609 ล้านบาท ขาดทุน 104 ล้านบาท

0001(6)

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ หยุดผลิตสินค้าชั่วคราวในเดือนก.ย.นี้-ปลดพนักงาน 30% เหตุขาดทุนหนัก