สุวรรณภูมิคาดฤดูหนาวมีคนใช้บริการ23ล้านคน

สุวรรณภูมิคาดฤดูหนาวมีคนใช้บริการ23ล้านคน
นายสมชัย สวัสดีผล รักษาการผู้อำนวยใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวที่จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 28 ตุลาคม 2555 - 30 มีนาคม 2556 คาดว่า จะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 23 ล้านคน หรือ เฉลี่ยวันละประมาณ 150,000 คน โดยมีเที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 800 เที่ยวบิน ทั้งนี้ ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินไว้แล้ว อาทิ การประสานงานกับสายการบินในการจัดเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจบัตรโดยสารให้บริการได้เพียงพอ การย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารระหว่างประเทศ มาอยู่บนชั้นเหนือจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออก ฝั่งตะวันออกและตะวันตก การร่วมกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพหนังสือเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ ให้บริการข้อมูลภาษาต่างด้วย