ที่ดินแพงที่สุดเมืองไทย ตารางวาละ 1.5 ล้านบาท

ที่ดินแพงที่สุดเมืองไทย ตารางวาละ 1.5 ล้านบาท

ที่ดินแพงที่สุดเมืองไทย ตารางวาละ 1.5 ล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เปิดเผยว่า

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยของบริษัทฯ ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินและที่อยู่อาศัย ระหว่างพ.ศ.2528-2555 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า
แปลงที่ดินที่มีราคาตลาดสูงสุดคือบริเวณสยามพารากอน บริเวณสยามสแควร์ บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม และบริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต  

ราคาที่ดินที่ประเมินได้เป็นเงิน 1,400,000 บาทต่อตารางวาหรือ ไร่ละ 560 ล้านบาท
คาดว่าในปี 2555 ราคาที่ดินบริเวณนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 บาทต่อตารางวา


ที่ดินที่มีราคาสูงรอง ๆ ลงมาได้แก่ ที่ดินติดถนนวิทยุ ถนนสีลม และติดถนนราชดำริ ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า มีราคาเป็นเงินตารางวาละ 1,100,000 บาท

ส่วนที่ดินติดถนนติดถนนสุขุมวิทช่วงต้น เช่น บริเวณอาคารไทม์สแควร์ และตลอดแนวถนนสาทร มีราคาตารางวาละ 1 ล้านบาท


สำหรับราคาที่ดินที่ถูกที่สุด ได้แก่ บริเวณถนนเลียบคลอง 13 ตรงบริเวณ กม.5 ที่ดินขนาด 4 ไร่ มีราคาตารางวาละเพียง 2,600 บาท หรือ ไร่ละ 1.04 ล้านบาท

ส่วนที่ดินขนาด 4 ไร่ที่อยู่ถนนบางไทรตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพ ราคาประมาณ 4,600 บาทต่อตารางวา หรือไร่ละ 1.84 ล้านบาท ทั้งนี้เพราะมีข้อจำกัดในการก่อสร้างเพราะตั้งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ศิลปาชีพ