กฟผ.สร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3เสร็จแล้ว

กฟผ.สร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต3เสร็จแล้ว
นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยระบุว่า กฟผ. ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 10 ที่มีการก่อสร้างสายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์ ที่ กระบี่ พังงา 2 และ ภูเก็ต 3 รวมทั้ง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ 2 แห่ง คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 ขนาด 230 กิโลโวลต์ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา 2 ขนาด 115 กิโลโวลต์ โดยใช้เงินลงทุน 1,599 ล้านบาท นอกจากนี้ กฟผ. ยังดำเนินการขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา และลานไกไฟฟ้า ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งกระแสไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้ากระบี่ มายัง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ของ จ.ภูเก็ต พังงา และ กระบี่