เปิดเกณฑ์เยียวยานักท่องเที่ยว หลังผัวเมียออสซี่โวยติดเชื้อปรสิตเพราะกินผัดไทย

เปิดเกณฑ์เยียวยานักท่องเที่ยว หลังผัวเมียออสซี่โวยติดเชื้อปรสิตเพราะกินผัดไทย

เปิดเกณฑ์เยียวยานักท่องเที่ยว หลังผัวเมียออสซี่โวยติดเชื้อปรสิตเพราะกินผัดไทย

สองสามีภรรยาชาวออสซี่ที่อ้างว่าป่วยเป็นปรสิต จะไม่ได้รับค่าชดเชยจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะพวกเขาไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

จากกรณีที่สองสามีภรรยาชาวออสเตรเลียเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยเมื่อปี 2560 และล้มป่วยเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยอ้างว่าได้รับปรสิตจากการกินผัดไทย

>> ผัวเมียออสซี่โวยติดเชื้อปรสิต ป่วยหนัก 2 ปี เพราะกินผัดไทย

ล่าสุด นายดอน ปรมัติถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร เพราะไม่เคยได้รับรายงานจากสถานทูตในเรื่องนี้ พร้อมขออย่าเร่งสรุปสาเหตุการป่วยว่ามาจากผัดไทย ส่วนการพิสูจน์ว่านักท่องเที่ยวป่วยได้อย่างไรนั่นก็ให้เป็นเรื่องทางการแพทย์

แต่ทราบหรือไม่ว่าชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่ไทย หากได้รับความสูญเสีย หรือเสียหายจะต้องได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐของไทยด้วย ซึ่งในกรณีของสองสามีภรรยาชาวออสซี่จะเข้าเกณฑ์ไหน และได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ Sanook! Money มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาฝากกัน

แหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย และได้รับความสูญเสีย หรือเสียหาย จะต้องได้รับการเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขและเข้าข่ายหลักเกณฑ์ ดังนี้

 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ได้รับความเสียหายต้องเป็นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประทับตราประเภทนักท่องเที่ยวในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
 2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ที่ได้รับความสูญเสีย หรือเสียหายต้องไม่ได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เฉพาะเหตุดังนี้
  • การจราจล การก่อการร้าย
  • ภัยธรรมชาติ
  • ถูกทำร้ายร่างกาย
  • ถูกข่มขืน
  • อุบัติเหตุ
  • การหยุดชะงักของการเดินทาง
  • การตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
  • อาชญากรรมหรือภัยด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
 3. คำร้องขอรับความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
  • กรณีเสียชีวิต ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสียชีวิต
  • กรณีค่ารักษาพยาบาล ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาล
  • กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แพทย์ลงความเห็นว่าสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • กรณีไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศไทยตามแผนที่กำหนดได้ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เนื่องจากการจราจรก่อการร้ายและภัยธรรมชาติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย
  • กรณีฟื้นฟูสภาพจิตใจ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดความเสียบหาย
  • กรณีถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ทำให้ขาดเงินและทรัพย์สินในการดำเนินชีวิต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เกิดความเสียหาย

ข้อมูลจาก ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือยาวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ.2558 ระบุ อัตราการจ่ายเงินชดเชย ดังนี้

 1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรืออันตรายสาหัส ซึ่งรวมถึงค่าใชจ่ายในการปลงศพนอกประเทศภูมิลำเนา หรือค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรือกระดูกของนักท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนา ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน
 2. ค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์รวมถึงค่าเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
 3. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากการหยุดชะงักของการเดินทาง ไม่เกิน 2,000 บาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน
 4. การฟื้นฟูสภาพจิตใจตามเหตุ การจราจล หรือการก่อการร้าย, ภัยธรรมชาติ, ถูกข่มขืน ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน
 5. ความสูญเสียหรือเสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ทำให้ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิต ให้เหมาจ่าย 6,000 บาทต่อคน

ในกรณีของสองสามีภรรยาชาวออสซี่ที่อ้างว่าผัดไทยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายได้รับเชื้อปรสิต หากเทียบกับหลักเกณฑ์การเยียวยาของ กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว จะพบว่าไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิใดๆ เลย

แหล่งข่าวการทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ต่อให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบแล้วพบว่าผัดไทยที่สองสามีภรรยาชาวออสซี่ไปรับประทานมาจากร้านดังกล่าวมีเชื้อปรสิตจริง ก็ไม่ได้เงินชดเชยใดๆ เพราะเลยช่วงเวลาที่กำหนดไว้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ โดยกรอบเพดานสูงสุดที่นักท่องเที่ยวสามารถยื่นขอรับค่าชดเชยจะอยู่ที่ 1 ปี ซึ่งจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ด้วย

สรุปคร่าวๆ สองสามีภรรยาชาวออสซี่อาจจะไม่ได้รับค่าชดเชย จากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพราะไม่เข้าข่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น 7 ข้อ และเหตุการณ์ดังกล่าวล่วงเลยมาถึง 2 ปีแล้ว

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ เปิดเกณฑ์เยียวยานักท่องเที่ยว หลังผัวเมียออสซี่โวยติดเชื้อปรสิตเพราะกินผัดไทย