บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม 2562 เงินเข้าวันไหนเช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม เงินเข้าวันไหนเช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม เงินเข้าวันไหนเช็กเลย
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เข้าสู่เดือนกรกฎาคม 2562 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินวันไหนกันบ้าง ไปเช็กปฏิทินในแต่ละวันกันเลย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 1. เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน   
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
 1. ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 1. เพิ่มเบี้ยคนพิการ ได้คนละ 200 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 5 เดือน (เดือน พ.ค.-ก.ย. 62)
 • ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจำตัวผู้พิการถูกต้อง ราว 16 ล้านคน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 1. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ คนละ 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 10 เดือน (เดือนนธ.ค. 61-ก.ย.62)
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 1. เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด
 1. เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

 1. เงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพ 1,000 บาท
 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป (จ่ายครั้งเดียว หากได้แล้วจะไม่ได้อีก)