จบวุฒิ ม.3 ก็ทำงานที่มาเก๊าได้! การันตีเงินเดือนเกือบ 50,000 บาท

จบวุฒิ ม.3 ก็ทำงานที่มาเก๊าได้! การันตีเงินเดือนเกือบ 50,000 บาท

จบวุฒิ ม.3 ก็ทำงานที่มาเก๊าได้! การันตีเงินเดือนเกือบ 50,000 บาท
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและคาสิโน โดยตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้

  1. พนักงานเสิร์ฟ/บาร์เทนเดอร์ จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 48,400 บาท
  2. พนักงานต้อนรับ จำนวน 11 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 48,000 บาท
  3. พนักงานทำความสะอาดห้องพัก จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 47,200 บาท
  4. พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 45,200 บาท
  5. พนักงานทำความสะอาดครัว จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 45,200 บาท

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 19 กรกฏาคม 2562

ยื่นใบสมัครที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ณ กอง บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือยื่นทาง E-mail: taiwansection_toea@hotmail.com