สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ การันตีเงินเดือน-มั่นคง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ การันตีเงินเดือน-มั่นคง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ การันตีเงินเดือน-มั่นคง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งรวม 9 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (3 อัตรา)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (2 อัตรา)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 1. ตำแหน่งเจ้าหนักงานธุรการปฏิบัติงาน (4 อัตรา)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

โดยเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 25 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook