ครม.เพิ่มวงเงินบ้านมั่นคง 9,800 บาทต่อครัวเรือน

ครม.เพิ่มวงเงินบ้านมั่นคง 9,800 บาทต่อครัวเรือน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงจากเดิม 80,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นอีก 9,800 บาทเป็น 89,800 บาทต่อครัวเรือน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีงบในการดำเนินการไม่เพียงพอ รวมทั้งราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น จึงได้ของบสนับสนุนเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามการขอเพิ่มงบวงเงินดังกล่าวจะส่งผลให้รัฐมีงบประมาณเพิ่มขึ้นในโครงการจากเดิม 55,200 ล้านบาทเป็น 61,793 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายณัฐพร เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยเน้นการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคลลากรและรถ

ทั้งนี้ปัจจุบัน ขสมก. มีพนักงาน 13,500 คน มีรถ 2,600 คัน ซึ่งทั้งหมดอายุการใช้งานเกิน 20 ปี โดยในแผนฟื้นฟูตั้งเป้าลดปริมาณบุคลากรให้เหลืออัตราส่วนร้อยละ 2.75 ต่อ รถ 1 คัน ในปี 2565 จากปัจจุบันที่ร้อยละ 5 ผ่านโครงการเออรีรีไทม์ วงเงิน 6,000 ล้านบาท

ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและหารายได้นั้น ขสมก. จะมีการจัดหารถใหม่ทั้งรูปแบบการเช่าและการซื้อ อีกจำนวน 3,000 คัน โดยเป็นรถที่ใช้พลังงานทางเลือก อย่าง NGV รถไฟฟ้า และรถไฮบริด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการบริหารจัดการหนี้นั้น ปัจจุบัน ขสมก. มีหนี้สะสมอยู่ 118,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จัดการดูแลทั้งหมด โดยหากดำเนินการตามแผนฟื้นฟูในภาพรวมทั้งหมดได้จะทำให้ ขสมก. กลับมามีสภาพคล่องอีกครั้งในปี 2566