ธอส. ปล่อยกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยถูก เริ่ม 2.99% สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ!

ธอส. ปล่อยกู้ซื้อบ้านดอกเบี้ยถูก เริ่ม 2.99% สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ!
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562 โดย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลูกจ้างประจำ สามารถขอกู้ได้ในโครงการนี้ เพื่อไปใช้สำหรับ ซื้อบ้าน หรือ ห้องชุด( คอนโดฯ) หรือ กู้สำหรับการปลูกบ้าน ซื้อที่ดินสำหรับปลูกบ้าน เพื่อไถ่ถอนบ้านอาคารชุด ต่อเติมหรือขยายอาคาร ซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย หรือ เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

สำหรับอัตราดอกเบี้ย ธอส. จะคิดดอกเบี้ย การปล่อยกู้ ปีแรก 2.99% ต่อปี ปี 2 MRR-3.00% ปีที่ 3 MRR-2.50% ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR-1.00% ต่อปีโดยจะให้สิทธิพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของเงินกู้) และฟรีค่าจดทะเบียนนิตกรรมจำนอง (1%ของวงเงินจำนอง)อีกด้วย

ทั้งนี้ ระยะเวลาการกู้ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี (ทั้งกรณีกู้ใหม่และกู้ เพิ่ม) และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!