กรมประมงเตรียมตั้งธนาคารกุ้งมังกร ดันเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่

กรมประมงเตรียมตั้งธนาคารกุ้งมังกร ดันเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบ “โครงการธนาคารปูม้า” เพื่อส่งเสริมการค้าเพราะปูม้าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจเป็นที่ต้องการของตลาดและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวประมง รวมทั้งช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปูม้าในท้องทะเลไทยนั้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีหลังจากที่ดำเนินการมากว่า 2 ปี

ล่าสุดรัฐบาลได้เล็งไปที่สัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ นั่นก็คือ “กุ้งมังกรเจ็ดสี” ซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และพร้อมผลักดันให้กุ้งมังกรเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย ในปีนี้ ภาครัฐเตรียมจัดตั้ง “ธนาคารกุ้งมังกร” ณ บริเวณบ้านท่าฉัตรไชยและบ้านป่าหล่าย จ.ภูเก็ต เพื่อสร้างให้เป็นแหล่งกระจายลูกพันธุ์กุ้งมังกรไปสู่ในธรรมชาติ และจัดทำเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์กุ้งมังกรควบคู่ไปด้วย ณ บริเวณเกาะทะนานและเกาะงำ ด้วย ที่สำคัญจากการลงพื้นที่พูดคุยกับชุมชนประมงท้องถิ่นใน จ.ภูเก็ตกว่า 10 ชุมชน พบว่าต่างมีความพอใจกับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU เพราะทำให้ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำกลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม ชาวประมงได้แสดงความคิดเห็นเป็นเสียงเดียวกัน ทั้งในเรื่องของปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด สัตว์น้ำที่เคยหายไปก็มีกลับมา สัตว์น้ำที่เคยจับได้น้อยก็กลับมาจับได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านดีขึ้น อีกทั้ง ชาวประมงพื้นบ้านยังชื่นชมถึงแนวทางการบริหารจัดการการทำประมงของประเทศไทยเพื่อให้เกิดยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำอีกด้วย