ครูมีเฮ! ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังถึง 1 ม.ค. 55

ครูมีเฮ! ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังถึง 1 ม.ค. 55

ครูมีเฮ! ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังถึง 1 ม.ค. 55
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง มีมติเห็นชอบการปรับเพิ่มเงินเดือนแรกบรรจุตามวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาทั่วประเทศรวม 8.63 หมื่นคน

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู 15,000 บาท

และยังมีมติเห็นชอบการปรับเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเพิ่มเงินเดือนแรกบรรจุ ของข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 เช่นกัน

และขณะนี้กำลังเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป