นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งเก้าอี้ CEO

นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งเก้าอี้ CEO

นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งเก้าอี้ CEO
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้มีมติดังนี้

แต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริหาร

แต่งตั้ง นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป