ออมสินออกเงินกู้ด่วน 30,000 บาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ออมสินออกเงินกู้ด่วน 30,000 บาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ออมสินออกเงินกู้ด่วน 30,000 บาท ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายนันทพล กาญจนวัฒน์ กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า

หลังจากเกิดเหตุอุทกภัยและวาตภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงสั่งการให้สาขาของธนาคารนำถุงยังชีพ น้ำดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้ออกมาตรการความช่วยเหลือด้านการเงินด้วยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนช่วยภัยน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี ดอกเบี้ย MRR ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับร้อยละ 7.75)

ส่วนลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ สินเชื่อธุรกิจห้องแถว และสินเชื่อองค์กรชุมชน ธนาคารฯ ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน

พร้อมปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปี พร้อมให้กู้เพิ่มเติมแก่ลูกค้าเดิมและบุคคลทั่วไป โดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR+1 ต่อปี

สำหรับลูกค้าที่ประกอบกิจการธุรกิจร้านค้า ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว ในวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR-1.50 ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR เท่ากับร้อยละ 7.125) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทสินเชื่อนี้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี

สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารฯ ที่ใช้บริการประเภทสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ ธนาคารฯ ได้ผ่อนปรนเงื่อนไขด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน พร้อมปรับลดเงินงวด หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 1 ปี

โดยสามารถกู้เพิ่มเติมรายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม

ส่วนลูกค้าสินเชื่อเคหะ ธนาคารฯ ให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย หรือเลือกพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน ปรับลดเงินงวด หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ออกไปได้ไม่เกิน 30 ปี

ทั้งนี้ หากเป็นลูกค้าเดิม ธนาคารฯ ให้วงเงินกู้เคหะฉุกเฉินร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สัญญาเดิม แต่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.45 ต่อปี ปีที่ 3-5 MLR -0.50 ต่อปี

โดยไม่ต้องประเมินราคาหลักทรัพย์ และยังให้วงเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมและบุคคลทั่วไป รายละไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระภายใน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีที่ 1-2 ร้อยละ 3.45 ต่อปี ปีที่ 3-5 MLR-0.50 ต่อปี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook