“คลัง” ชงปรับเกณฑ์โครงการบัตรคนจนล้อมคอกคนรวยตีเนียนใช้สิทธิ

“คลัง” ชงปรับเกณฑ์โครงการบัตรคนจนล้อมคอกคนรวยตีเนียนใช้สิทธิ

“คลัง” ชงปรับเกณฑ์โครงการบัตรคนจนล้อมคอกคนรวยตีเนียนใช้สิทธิ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังจัดทำแพ็คเกจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เสนอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณา โดยสาระสำคัญจะปรับหลักเกณฑ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยให้รัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้คนที่มีรายได้สูงเข้ามาสวมสิทธิถือบัตรสวัสดิการ ซึ่งวิธีการจะเสนอให้ใช้รายได้ทั้งครัวเรือนประจำปีมาเป็นตัวชี้วัดแทนรายได้ของบุคคล โดยวิธีเดิมกระทรวงการคลังได้ใช้เกณฑ์วัดให้หนึ่งคนต้องมีรายได้หรือทรัพย์สินไม่เกิน 1 แสนบาทถึงเข้าร่วมได้ แต่เกณฑ์ใหม่จะวัดรายได้ทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน มารวมกัน เช่น ถ้าครอบครัวมี 4 คนก็อาจวัดรายได้ครัวเรือนที่ 4 แสนบาท โดยคาดจะเริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ และเริ่มให้ความช่วยเหลือได้ต้นปี 2563 เป็นต้นไป

“วิธีใหม่นี้จะช่วยคัดกรองให้การช่วยเหลือของภาครัฐถึงผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงมากยิ่งขึ้น เพราะยอมรับว่าการที่กำหนดเกณฑ์รายได้บุคคล 1 แสนบาทแบบปัจจุบัน ทำให้มีคนอาศัยช่องว่างของหลักเกณฑ์เข้ามาลงทะเบียนเยอะ เช่น พ่อแม่แก่แล้ว ไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สิน แต่ลูกร่ำรวยมีบ้านมีที่ดินหลายล้านบาท ทำงานมีรายได้เดือนหลายหมื่นบาท ถ้าเป็นเกณฑ์เดิมพ่อแม่ก็มาลงทะเบียนรับบัตรได้ แต่ถ้าเป็นหลักเกณฑ์ใหม่จะไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ” แหล่งข่าว กล่าว

จากการปรับหลักเกณฑ์เปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่นี้ กระทรวงการคลังคาดหวังว่าจะทำให้มีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดลงไปถึง 1 ใน 3 จากปัจจุบันที่ได้รับสิทธิ 14.5 ล้านคน โดยคาดว่าจะลดเหลือไม่ถึง 10 ล้านคน ทำให้รัฐสามารถนำงบประมาณไปใช้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นจริง ๆ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

สำหรับวงเงินที่เตรียมใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการรอบใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ทำเรื่องบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปแล้ว วงเงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท เพื่อเติมเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม แต่ยังจำเป็นต้องรอการเปิดสภาพิจารณาพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีกันก่อน โดยน่าจะเริ่มนำเงินมาใช้ได้อย่างเร็วต้นปีหน้า ส่วนวงเงินดังกล่าวจะไปใช้แจกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแบบไหน และเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เป็นผู้พิจารณา

“ขอให้คนมีรายได้น้อยมั่นใจว่าโครงการบัตรสวัสดิการยังมีต่อไปแน่นอน เพราะยังไม่ได้ยินว่ามีพรรคการเมืองไหนบอกว่าอยากจะยกเลิกเลย เพียงแต่รูปแบบการช่วยเหลืออาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง ให้สอดคล้องกับความต้องการจริง ๆ ซึ่งรายละเอียดก็คงต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาพิจารณาและให้นโยบายกระทรวงการคลังไปดำเนินการอีกครั้ง” แหล่งข่าว กล่าว

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังจะมีการเร่งประเมินผลการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบแรก เพื่อดูว่าการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ทั้งการให้เงินลดค่าครองชีพ และการอบรมฝึกฝนอาชีพทั้ง 14.5 ล้านคน ในตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สามารถช่วยให้ลืมตาอ้าปากมีรายได้พ้นเส้นความยากจน ที่ 3 หมื่นบาทต่อปี และมีรายได้เกินเกณฑ์ 1 แสนบาท จำนวนกี่คน เพื่อเสนอให้รัฐบาลใหม่ นำมาประกอบใช้พิจารณาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าในการช่วยเหลือตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จะช่วยให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นนับล้านคน