ประกันสังคม จ่อหักเงินเดือนละ 1,000 บาท

ประกันสังคม จ่อหักเงินเดือนละ 1,000 บาท
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.กล่าวถึงการพิจารณาเก็บเงินสมทบประกันสังคมสูงสุด จากเดือนละ 750 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท ว่า สปส.เริ่มเก็บเงินสมทบ 5% โดยคำนวณจากฐานเงินเดือนต่ำสุดที่ 1,650 บาท สูงสุดอยู่ที่ 15,000 บาท ทำให้มีการเก็บเงินสมทบสูงสุดอยู่ที่ 750 บาทต่อเดือน

ซึ่งเก็บอัตรานี้มาตั้งแต่ปี 2533 ถึงปัจจุบันโดยไม่ได้เก็บเพิ่มเลย ขณะที่แต่ละปีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ค่าทันตกรรม ค่าคลอดลูก ค่าทำศพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น และปัจจุบันยังมีสิทธิประโยชน์อีกหลายอย่างที่มีการเรียกร้องกันอยู่

นอกจากนี้ ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกันสังคมเริ่มเข้าสู่ช่วงจ่ายเงินบำนาญให้ผู้ประกันตน มีการคาดการณ์ว่า หากไม่เก็บเพิ่มในปี 2579 จะทำให้เงินเข้ากองทุนน้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายออก กระทบกับเสถียรภาพของกองทุน

นายอนันต์ชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สปส.ได้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้มีการเก็บเงินสมทบเพิ่มโดยขยายเพดานจากเดือนละ 750 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท ข้อดี คือ ทำให้มีเงินไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ และทำให้เพิ่มเงินบำนาญหลังเกษียณด้วย แต่หลังจากที่มีการนำไปรับฟังความเห็นมาแล้ว พบว่า มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงยังไม่ได้เดินหน้าต่อ แต่ไม่ได้ล้มเลิก ต้องมีการทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้งหมด

"หลังจากตนเข้ารับตำแหน่ง ได้ให้นโยบายว่าต้องมีการปรับอัตราเงินสมทบเพิ่มแน่นอน แต่เพื่อให้ไม่กระทบกับแรงงาน ควรทำในลักษณะเป็นขั้นบันได คือ ค่อยๆ ขยายเพดานเงินเดือนสูงสุดในการคำนวณเงินสมทบ เช่น จาก 15,000 บาท เก็บเงินสมทบเดือนละ 750 บาท ปีต่อไปขยายเพดานเป็น 16,000 บาท เก็บสมทบเป็น 800 บาทต่อเดือน ปีถัดไปเพิ่มเป็น 17,000 บาท เก็บสมทบเพิ่มเป็น 850 บาท

โดยในระยะเวลา 5 ปี ก็สามารถเก็บเงินสมทบได้เดือนละ 1,000 บาท ตามเป้าหมาย ผู้ประกันตนก็จะได้ไม่รู้สึกว่า ต้องจ่ายแบบก้าวกระโดด สปส.เองแม้จะไม่สามารถเก็บได้ 1,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่แรก ก็ไม่เป็นไร ดีกว่าออกกฎหมายไปแล้วไม่ได้รับการยอมรับ" นายอนันต์ชัย กล่าว

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมอีกรอบ ให้มีการเก็บเงินสมทบแบบขั้นบันได หากเสร็จแล้วจะมีการนำมารับฟังความเห็นอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ตรงนี้อาจจะต้องดูนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่และรัฐบาลเช่นกัน ส่วนคณะกรรมการประกันสังคมชุดนี้ที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่ง