ประกันสังคม ชวนตรวจสุขภาพฟรีทุกโรงพยาบาล

ประกันสังคม ชวนตรวจสุขภาพฟรีทุกโรงพยาบาล

ประกันสังคม ชวนตรวจสุขภาพฟรีทุกโรงพยาบาล
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องโรคให้กับผู้ประกันผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการการรักษาที่มีคุณภาพให้มากที่สุด โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน หากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ

  • การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม
  • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
  • การตรวจน้ำตาลในเลือด
  • การตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ทั้งโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง ขณะนี้คณะกรรมการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศเรื่อง ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยมีเนื้อหาสาระให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพมากยิ่งขึ้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขอให้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ssoinfo

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ ประกันสังคม ชวนตรวจสุขภาพฟรีทุกโรงพยาบาล