ประกันสังคม เตือนแล้วนะ! ผู้ประกันตนมาตรา 39 อย่าขาดส่งเงินสมบทจะสิ้นสภาพทันที

ประกันสังคม เตือนแล้วนะ! ผู้ประกันตนมาตรา 39 อย่าขาดส่งเงินสมบทจะสิ้นสภาพทันที
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตือนผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ยังคงค้างชำระเงินสมทบ จำนวน 20,751 ราย ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทันที โดยสำนักงานประกันสังคมได้เร่งแจ้งเตือนเป็นหนังสือ และข้อความ SMS ให้ผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวรีบมาดำเนินการส่งเงินสมทบให้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ย้ำถึงผู้ประกันคนมาตรา 39 ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมขณะนี้มีจำนวน 1,612,388 คน (ข้อมูล ณ 30 เม.ย. 62) หมั่นให้ความสำคัญในการตรวจสอบการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองกับสำนักงานประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ และควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง

หากผู้ประกันตนขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบมาไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนทันที

อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนสามารถจ่ายเงินสมทบได้หลากหลายช่องทางด้วยกัน ดังนี้

จ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด / สาขาทุกแห่งที่สะดวก

หักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงเทพ

จ่ายด้วยเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต และจ่ายผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (เซ็นทรัล)

โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณีเช่นเดิม คือ

  1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
  2. คลอดบุตร
  3. ทุพพลภาพ
  4. ตาย
  5. สงเคราะห์บุตร
  6. ชราภาพ

ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

laa