ชัชชาติ เผย ยอดคนใช้ รถขสมก. ลดลง

ชัชชาติ เผย ยอดคนใช้ รถขสมก. ลดลง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า แผนการแก้ไขปัญหาจราจรของกระทรวงคมนาคม จะมุ่งเน้นให้ประชาชน หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ซึ่งอยู่ในแผนระยะยาว โดยในขณะนี้ ผู้ใช้รถของทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ลดลงจากวันละ 3 ล้านคน เหลือเพียง 2 ล้านคนเท่านั้น และจะเร่งการจัดซื้อจัดจ้างรถเมล์ NGV ใหม่ เนื่องจาก รถที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 3,500 คัน สามารถใช้บริการได้เพียง 2,700 - 2,800 คัน เท่านั้น ซึ่งจะต้องเร่งปรับปรุงการบริการและหารถใหม่ รวมไปถึงการจัดการระบบ อี-ทิกเก็ต หรือ ตั๋วร่วม เพื่อให้การใช้รถของประชาชนมีความสะดวกและช่วยลดปัญหาจราจรได้ในอนาคต ซึ่งเชื่อว่าหากแผนดังกล่าวลุล่วง คาดว่า จะแก้ไขปัญหาการจราจรได้ ภายใน 3 ปี