แบงก์ชาติประกาศให้ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน

แบงก์ชาติประกาศให้ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน

แบงก์ชาติประกาศให้ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (15 พ.ค. 62) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

bot-public-holiday-new-queen