รถคันแรก เริ่มคืนเงินแล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ !!

รถคันแรก เริ่มคืนเงินแล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ !!

รถคันแรก เริ่มคืนเงินแล้ว ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ !!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เริ่มคืนเงินรถคันแรกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555


การคืนเงินให้กับผู้ซื้อรถคันแรก กรมบัญชีกลางจะจ่ายคืนเดือนละ 2 ครั้ง คือ ทุกวันที่ 5 และวันที่ 20 ของเดือน

โดยโอนเงินให้ธนาคารกรุงไทยโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิคืนเงินตามที่แจ้งข้อมูลไว้กับกรมสรรพสามิต โดยไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆ


กรมสรรพสามิตได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจากโครงการรถคันแรก ในรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวนการคืนเงินรถคันแรก 47 ราย คิดเป็นเงินกว่า 3,500,000 บาท


คลิก !! ตรวจสอบรายชื่อ การคืนเงินรถคันแรกได้ที่นี่อ่านต่อ

คืนเงินรถคันแรก ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง !!