เผย 5 จังหวัด ธุรกิจพังเพราะค่าแรง 300

เผย 5 จังหวัด ธุรกิจพังเพราะค่าแรง 300

เผย 5 จังหวัด ธุรกิจพังเพราะค่าแรง 300
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPURC) เปิดเผยผลการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท

ว่าจะส่งผลต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจของจังหวัดในระดับใด โดยใช้ข้อมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการวิเคราะห์

พบว่า 5 จังหวัดที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทมากที่สุดใน 70 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก ลำพูน สระแก้ว ราชบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลกระทบของค่าแรงขั้นต่ำในต่างประเทศพบว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้เกิดการเลิกจ้างในระดับที่แตกต่างกัน

ยิ่งค่าแรงขั้นต่ำใหม่มีค่าใกล้เคียงกับค่าแรงเฉลี่ยของพื้นที่ ผลการเลิกจ้างก็จะยิ่งสูงขึ้น โดยจากการศึกษาพบว่า หากค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจนเกินกว่า 40 % ของค่าแรงเฉลี่ย

เช่น ถ้าค่าแรงเฉลี่ยเท่ากับ 500 บาทต่อวัน 40% ของค่าแรงเฉลี่ยจะเท่ากับ 200 บาทต่อวัน จะเกิดปัญหาเลิกจ้างอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะการเลิกจ้างแรงงานที่เป็นเยาวชน และแรงงานของธุรกิจเอสเอ็มอี

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย กล่าวว่า ประสบการณ์จากละตินอเมริกา อเมริกา อังกฤษ และยุโรป ชี้ให้เห็นว่านอกจากปัญหาการเลิกจ้างและการเพิ่มขึ้นค่าครองชีพแล้ว

การชะลอการจ้างงานเพิ่ม และโอกาสได้งานทำของเยาวชนก็เป็นเรื่องไม่ควรมองข้าม เพราะปัญหาทั้งสองเรื่องนี้ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของแรงงานที่ต้องการทำงานแต่หางานทำไม่ได้

ที่สำคัญ การปล่อยให้มีแรงงานกลุ่มนี้มากขึ้นยังหมายถึงการเพิ่มขึ้นของภาระทางการคลังของรัฐบาล และการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของธนาคารโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่า สำหรับประเทศกำลังพัฒนา การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำควรพิจารณาถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความพร้อมของพื้นที่ รวมถึงระดับค่าแรงเฉลี่ยในพื้นที่

 

 

โครงการรถคันแรก กับเงิน 100,000 บาท
รวมไอเดีย ทำธุรกิจเงินล้าน
รวมธุรกิจดารา ไฮโซชื่อดัง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook