ธ.กรุงไทยออกเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ จ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อปี

ธ.กรุงไทยออกเงินฝากถึงใจวัยเกษียณ จ่ายดอกเบี้ย 4% ต่อปี
mcot

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ผู้อำนวยการ ฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า

เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของลูกค้าทุกกลุ่ม สำหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากถึงใจวัยเกษียณมารองรับ ทั้งให้ดอกเบี้ยสูง และจ่ายคืนเงินต้นบางส่วน

เพื่อให้ลูกค้ามีเงินใช้จ่ายประจำเดือน เปิดรับฝากระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

ธนาคารรับฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 5,000,000 บาท ระยะเวลาฝาก 60 เดือน จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากประจำ 36 เดือน (วงเงินฝากต่ำสุด) บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี

คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก ซึ่งปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 4 ต่อปี โดยธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน และจ่ายคืนเงินต้นทุกเดือน ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับเงินคืนเดือนละ 5,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท หรือ 20,000 บาท

และสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้ตามความจำเป็นในการใช้เงิน หรือจะเลือกรับแต่ดอกเบี้ยก็ได้

โดยเมื่อครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ ตลอดระยะเวลาที่ฝากเงิน โดยลูกค้ายังจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยรายได้

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ เงินฝากดอกเบี้ยสูง