ทำไมต้องจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทำไมต้องจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จำเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายในหรือเร่งจัดต้ัง

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒน์ และแนวโน้มการทำข้อตกลง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ

การทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ทำให้อาเซียนต้องเร่งแสดงบทบาท การรวมกลุ่มด้วยความมั่นคงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลง

 

 

โดยเฉพาะการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุน ซึ่งจะทำให้เกิดการเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่

การจัดตั้ง AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโลก และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก

เนื่องจากสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในด้านการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด

ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนา และมาตรฐานการครองชีพไปในระดับเดียวกัน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลงได้

 

อ้างอิงข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

AEC คืออะไร

aec คือ


ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ aec คือ