บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส้มหล่น! รอเปย์ 13,000 ล้านบาท หลังเที่ยวเมืองรองไม่เวิร์ค

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส้มหล่น! รอเปย์ 13,000 ล้านบาท หลังเที่ยวเมืองรองไม่เวิร์ค

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส้มหล่น! รอเปย์ 13,000 ล้านบาท หลังเที่ยวเมืองรองไม่เวิร์ค
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันพรุ่งนี้ (30 เม.ย.62) เพื่อช่วยพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2-3 ให้ดีขึ้น โดยมี 4 โครงการ คือการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับคน 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกหลานกำลังเรียนอยู่จะได้รับเงินคนละ 500 บาทต่อบุตร 1 คน หากมีบุตร 3 คน จะได้รับเงินรวม 1,500 บาท (จำนวน 6 ล้านคน) โดยอิงข้อมูลบุตรกำลังศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้นำเงินไปซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และชุดกีฬา
  2. กลุ่มเกษตรกรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับเงินคนละ 1,000 บาทให้ครั้งเดียว เพื่อนำไปซื้อปุ๋ยไว้ใช้ทำการเกษตร (จำนวน 4 ล้านคน)
  3. กลุ่มคนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับราว 100,000 คน จะได้รับเงินเพิ่มเติมเดือนละ 200-300 บาท ถึงเริ่มเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562
  4. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ 5 ล้านคน ได้รับเงินเพื่อนำไปซื้อของผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐคนละ 500 บาท ในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวจะทำให้โครงการอัดฉีดเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง 4 กลุ่มจะใช้วงเงินรวมกันราว 13,000 ล้านบาท

ขณะที่ก่อนหน้านี้ มาตรการแจกเงินเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาท เพื่อนำไปเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด จำนวน 10 ล้านคน ที่จะใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นการส่งเสริมให้คนนำงบประมาณไปใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือย

>> แจก 1,500 บาทเที่ยวเมืองรองไม่ผ่าน "ลุงตู่" สั่งปรับใหม่ให้คุ้ม หลังโซเชียลจวกใช้งบฟุ่มเฟือย