สินทรัพย์ 4 ยอดกุมารแห่ง พปชร. อดีตขุนพลบิ๊กตู่ ดูให้รู้ใครอู้ฟู่ใครเจือจาง

สินทรัพย์ 4 ยอดกุมารแห่ง พปชร. อดีตขุนพลบิ๊กตู่ ดูให้รู้ใครอู้ฟู่ใครเจือจาง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 4 คน ที่ลาออกไปเล่นการเมืองในนามพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้แก่

  1. นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  2. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  3. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีว่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่สำคัญมี 2 อดีตรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ได้แก่

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

  • มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 144,401,978.42 บาท ไม่มีหนี้สิน
  • มีทรัพย์สินสมัยที่ดำรงตำแหน่ง 113,227,926 บาท

นายอุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

  • มีทรัพย์สินของตัวเองรวมทั้งสิ้น 129,994,419.31 บาท
  • คู่สมรสมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 93,706,038.60 บาท
  • รวมเป็นทรัพย์สินทั้งสิน 223,700,457.91 บาท
  • ไม่มีหนี้สินในส่วนของตัวเอง
  • คู่สมรสมีหนี้สินทั้งสิ้น 2,830,290.50 บาท
  • โดยภาพรวมมีทรัพย์มากกว่าหนี้ 220,870,167.41 บาท
  • ทรัพย์สินสมัยดำรงตำแหน่งมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 210,597,173 บาท

ส่วนสินทรัพย์ของ 2 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอดีตรัฐมนตรีว่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดดังนี้

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

  • มีทรัพย์สินส่วนตัว 81,990,787.45 บาท
  • คู่สมรส มีทรัพย์สิน 14,877,236.77 บาท
  • รวมทรัพย์สินทั้งสินมี 97,070,000.38 บาท
  • หนี้สินทั้งสิ้น 10,300,000.00
  • ภาพรวมมีทรัพย์มากกว่าหนี้สินที่ 86,770,000.38 บาท
  • สมัยดำรงตำแหน่ง มีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 90,836,749.37 บาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีว่าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

  • มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 25,647,680.14 บาท
  • มีหนี้สิน 5,638,236.16 บาท
  • มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 20,009,443.98 บาท
  • สมัยดำรงตำแหน่งมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,005,078.60 บาท