California Fitness ถูกโกงไม่ใช่เรื่องเวรกรรม

California Fitness ถูกโกงไม่ใช่เรื่องเวรกรรม

California Fitness ถูกโกงไม่ใช่เรื่องเวรกรรม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผย ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากฟิตเนสแคลิฟอร์เนียว้าวมากกว่า 500 ราย ยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือ พร้อมเรียกร้องให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเกิดขึ้นโดยเร็ว

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า การจัดเวทีสาธารณะในหัวข้อ ถูกโกงไม่ใช่เรื่องเวรกรรม ตอน สัญญาไม่เป็นสัญญา กรณีฟิตเนสไม่ว้าว

เพื่อต้องการหาทางออกให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อน จากกรณีที่เกิดปัญหาการใช้บริการสถานออกกำลังกายหรือฟิตเนสแคลิฟอร์เนียว้าว

โดยพบว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามามากกว่า 500 ราย ส่วนใหญ่มีปัญหาจากการปิดให้บริการโดยไม่แจ้งเรื่องหน้าและไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้บริโภคบางรายยังคงถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากการหักเงินผ่านบัตรเครดิต มูลค่าความเสียหายกว่า 1 ล้านบาท

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกล่าวอีกว่า สิ่งที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคกำลังดำเนินการไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บริโภค

แต่ต้องการผลักดันกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เช่นเดียวกับตัวแทนผู้บริโภคซึ่งได้รับความเสียหายจากกรณีนี้ซึ่งกล่าวว่า

อยากให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่มีบทลงโทษจริงจัง รวมถึงมีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะที่ผ่านมาเวลาร้องเรียนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมักไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ

สำหรับกรณีเรื่องของการหักเงินผ่านทางบัตรเครดิต นายธัชชัย ศุภผลศิริ ตัวแทนจากสมาคมธนาคารไทยแนะนำว่า

ผู้บริโภคจะต้องไปติดต่อกับทางธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตโดยตรง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าไม่ได้รับบริการ อย่างเช่น หนังสือบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ธนาคารจะพิจารณาเป็นรายๆกรณีไป ไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ได้โดยอัตโนมัติ

 

แคลิฟอร์เนีย ว้าว รอดแล้ว! เมเจอร์ใจอ่อนยอมเปิดน้ำ-ไฟ

ครูฟิตเนสร้อง! แคลิฟอร์เนีย ว้าว ไม่จ่ายค่าจ้าง

แคลิฟอร์เนีย ว้าว เก็บเงินเพิ่ม ทั้งที่ไม่เหลือสาขาให้เล่น

โอ้โห..นี่บ้านอดีตเจ้าของ California Fitness หรือนี่!!!

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook