ใช้เหมือนเดิม! กรมสรรพากร ยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นไม่เสียภาษี

ใช้เหมือนเดิม! กรมสรรพากร ยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นไม่เสียภาษี

ใช้เหมือนเดิม! กรมสรรพากร ยันดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 2 หมื่นไม่เสียภาษี
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่กรมสรรพากรเตรียมจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์นั้น กรมสรรพากรยังคงใช้เกณฑ์เดิม หมายถึงดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปียังคงได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม

แค่เปลี่ยนรูปแบบการนำส่งข้อมูลให้ผู้ฝากเงินแจ้งกับธนาคารว่ายินยอมให้ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้กรมสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรมสรรพากรทราบจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝากเงินในทุกบัญชีของทุกธนาคาร

ซึ่งกรมสรรพากรจะได้ส่งข้อมูลผู้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่เกินกว่า 20,000 บาท เพื่อให้ธนาคารหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายต่อไป

db9bc9d1-b7ec-48f1-bd73-6c42a