แม็คโครกางแผนปี 62 ทุ่ม 8,500 ล้านบาท

แม็คโครกางแผนปี 62 ทุ่ม 8,500 ล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า ภาพรวมกำลังซื้อไตรมาศมาศแรกของปี 2562 มองว่าค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนนโยบายของภาครัฐที่มองว่าเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการโชห่วยนั้นดีเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเข้ามาช่วยยกระดับผู้ประกอบการโชห่วยให่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงอยากให้มีการสานต่อในส่วนนี้ รวมถึงนโยบายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นเม็ดเงินมหาศาลส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารปลอดภัย ความปลอดภัย และความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจนับจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  จากปัจจุบันแม็คโครมีสาขารวมทั้งหมด 129 สาขา แบ่งเป็น ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร รูปแบบคลาสสิค จำนวน 79 สาขา, เป็นแม็คโครฟูดเซอร์วิส จำนวน 25 สาขา, เป็นอีโค พลัส จำนวน 13 สาขา, เป็นแม็คโคร ฟูดช้อป จำนวน 5 สาขา และเป็นสยามโฟรเซ่น จำนวน 7 สาขา 

ในปี 2562 บริษัทตั้งงบลงทุนรวมที่ 8,500 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายสาขาเพิ่ม 7-8 สาขาภายในประเทศไทย ปรับปรุงสาขาเดิมภายในประเทศ และลงทุนระบบสารสนเทศหรือไอทีประมาณ 5,800 ล้านบาท และใช้ลงทุนขยายสาขาในต่างประเทศประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ในประเทศจีน ประมาณ 1-2 สาขา คาดจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 และจะเปิดสาขาแรกในประเทศเมียนมาจำนวน 1 สาขา โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาในต่างประเทศแล้วจำนวน 5 สาขาใน 2 ประเทศ ได้แก่ ในประเทศกัมพูชาจำนวน 2 สาขา และในประเทศอินเดียจำนวน 3 สาขา 

พร้อมกันนี้ บริษัทเน้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจ 6 ประการ ได้แก่ 1.การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย 2.ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 3.ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.เป็นที่รักในท้องถิ่น 5.สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า และ6.เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 20% ในอีก 5-6 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่ำกว่า 4% ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย รายได้จากกลุ่มแม็คโคร มีสัดส่วน 96% ส่วนอีก 4% เป็นสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ และกลุ่มฟูดเซอร์วิส