แม็คโครกางแผนปี 62 ทุ่ม 8,500 ล้านบาท

แม็คโครกางแผนปี 62 ทุ่ม 8,500 ล้านบาท

แม็คโครกางแผนปี 62 ทุ่ม 8,500 ล้านบาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO เปิดเผยว่า ภาพรวมกำลังซื้อไตรมาศมาศแรกของปี 2562 มองว่าค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนนโยบายของภาครัฐที่มองว่าเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการโชห่วยนั้นดีเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์มีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเข้ามาช่วยยกระดับผู้ประกอบการโชห่วยให่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงอยากให้มีการสานต่อในส่วนนี้ รวมถึงนโยบายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นเม็ดเงินมหาศาลส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารปลอดภัย ความปลอดภัย และความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจนับจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  จากปัจจุบันแม็คโครมีสาขารวมทั้งหมด 129 สาขา แบ่งเป็น ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร รูปแบบคลาสสิค จำนวน 79 สาขา, เป็นแม็คโครฟูดเซอร์วิส จำนวน 25 สาขา, เป็นอีโค พลัส จำนวน 13 สาขา, เป็นแม็คโคร ฟูดช้อป จำนวน 5 สาขา และเป็นสยามโฟรเซ่น จำนวน 7 สาขา 

ในปี 2562 บริษัทตั้งงบลงทุนรวมที่ 8,500 ล้านบาท เพื่อใช้ขยายสาขาเพิ่ม 7-8 สาขาภายในประเทศไทย ปรับปรุงสาขาเดิมภายในประเทศ และลงทุนระบบสารสนเทศหรือไอทีประมาณ 5,800 ล้านบาท และใช้ลงทุนขยายสาขาในต่างประเทศประมาณ 2,700 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ในประเทศจีน ประมาณ 1-2 สาขา คาดจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาส 3/2562 และจะเปิดสาขาแรกในประเทศเมียนมาจำนวน 1 สาขา โดยปัจจุบันบริษัทมีสาขาในต่างประเทศแล้วจำนวน 5 สาขาใน 2 ประเทศ ได้แก่ ในประเทศกัมพูชาจำนวน 2 สาขา และในประเทศอินเดียจำนวน 3 สาขา 

พร้อมกันนี้ บริษัทเน้นขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจ 6 ประการ ได้แก่ 1.การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย 2.ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 3.ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 4.เป็นที่รักในท้องถิ่น 5.สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า และ6.เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 20% ในอีก 5-6 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศต่ำกว่า 4% ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย รายได้จากกลุ่มแม็คโคร มีสัดส่วน 96% ส่วนอีก 4% เป็นสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ และกลุ่มฟูดเซอร์วิส