สวรรค์มาโปรด! ม.44 สั่งยืดเวลาจ่ายหนี้คลื่น 900 MHz และเปิดทางคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล

สวรรค์มาโปรด! ม.44 สั่งยืดเวลาจ่ายหนี้คลื่น 900 MHz และเปิดทางคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล

สวรรค์มาโปรด! ม.44 สั่งยืดเวลาจ่ายหนี้คลื่น 900 MHz และเปิดทางคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม โดยออกคำสั่งมาตรา 44 ช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม 3 ค่าย โดยยืดเวลาการจ่ายค่าคลื่น 900 MHz จาก 4 งวดเป็น 10 งวด และผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 22 ช่องให้สามารถคืนใบอนุญาตได้ภายใน 30 วัน

โดยผู้ประกอบการดังกล่าว ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค และทรู ที่ประมูลคลื่น 900 MHz ไปก่อนหน้านี้ จะได้รับการขยายเวลาการชำระเงินประมูลออกไปจาก 4 งวดเป็น 10 งวด หรือจากเดิมที่ต้องจ่ายงวดสุดท้ายหมดในปี 2562 ขยายให้งวดสุดท้ายปี 2568 เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมมีเงินทุนมาประมูลคลื่น 700 MHz และขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการให้บริการ 5 จีในอนาคต

สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 22 ช่อง นั้นในคำสั่งในข้อที่ 10 ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล รายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้สำนักงาน กสทช. พิจารณากำหนดค่าชดเชยให้แก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับในระหว่างที่ได้มีการประกอบกิจการ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ได้มีการชำระแล้ว

โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 22 ช่องไม่ต้องชำระค่าประมูล 2 งวด (งวดที่ 5-6) สุดท้ายกับทาง กสทช. หากรายใดชำระไปแล้วสามารถขอคืนได้ ส่วนรายใดที่ชำระงวดที่ 4 ไม่ครบขอให้นำเงินมาชำระให้ครบถ้วนตามวันเวลาที่จะครบรอบภายในเดือนพฤษภาคมนี้

0001(1)

0002(1)

0003(1)

0004

0005

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ ของ สวรรค์มาโปรด! ม.44 สั่งยืดเวลาจ่ายหนี้คลื่น 900 MHz และเปิดทางคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัล