บิน-พักฟรี! มาเลเซียรับสมัครพนักงานนวด

บิน-พักฟรี! มาเลเซียรับสมัครพนักงานนวด
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครพนักงานนวดชาย-หญิงไปทำงานมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. รับ 18 อัตรา จ้างงาน 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี เงินเดือนกว่า 17,000 บาท ฟรีตั๋วเครื่องบิน-ที่พัก-อาหาร มีประกันเงินทดแทนและประกันสุขภาพ สมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 22 เมษายน 2562 

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย จำนวน 18 อัตรา เงินเดือน 2,200 ริงกิต หรือประมาณ 17,200บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 เมษายน 2562) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ต่อสัญญาได้อีก 2 ปี

โดยนายจ้าง จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นค่าอาหาร 600 ริงกิตต่อเดือน ไม่มีการหักเงินเดือนสำหรับค่าใบอนุญาตทำงาน นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรีภายในร้านหรือที่พักที่เหมาะสมตามดุลยพินิจ ลูกจ้างจะทำงานเป็นกะ ทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และ 6 วันต่อสัปดาห์ นายจ้างรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง 2 ปี นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกิน 250 ริงกิตต่อปี พร้อมทำประกันเงินทดแทน และประกันสุขภาพให้ตามที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนด

คุณสมบัติเพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 30 – 44 ปี สามารถนวดแผนไทยสุคนธบำบัด นวดเท้า สครับ มาสค์ และสปาบำบัดอื่น ๆ มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรนวดแผนไทยหรือนวดเท้า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจำนวน 150 ชั่วโมง หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเภทการนวดไทย ระดับ 1 

อย่างไรก็ตาม การรับสมัครในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่ายค่าหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย (ISC) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 7,500 บาท

พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการจัดหางานยังเตือนผู้ที่กำลังมองหางานด้วยว่า อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยจัดส่งไปทำงานได้ โดยหลอกให้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้า เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี