สงกรานต์ปีนี้ เงินสะพัดแสนล้านบาท

สงกรานต์ปีนี้ เงินสะพัดแสนล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 1,202 ตัวอย่างทั่วประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.6 มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวโดยร้อยละ 87.2 ท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,232 บาท และร้อยละ 12.8 วางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 58,500 บาท

ในขณะที่การวางแผนใช้จ่ายของประชาชนแบ่งเป็นในส่วนของการใช้จ่ายสำหรับ ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ประเภทเครื่องประดับ,ทองคำเฉลี่ย 21,491บาท การใช้จ่ายจัดเลี้ยงสังสรรค์ 4,746 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับทานอาหารนอกบ้าน 2,593 บาท ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 2,374 บาท

โดยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลกับการตัดสินใจไม่ไปท่องเที่ยวภาคเหนือร้อยละ 37.2 โดยเปลี่ยนสถานที่ไปในท่องเที่ยวในภาคกลางมากขึ้น ที่จังหวัดชลบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ส่งผลทำให้เงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 คิดเป็นมูลค่า 135,837 ล้านบาท