AEC ดีอย่างไร

AEC ดีอย่างไร

AEC ดีอย่างไร
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลายคนอาจจะเคยสงสัย คำว่า AEC (ASEAN Economic Community) ที่เราได้ยินนั้น ตกลงมันคืออะไรกันแน่ (อ่านต่อ : AEC คืออะไร)

ซึ่งก่อนหน้านี้ เราก็เคยอธิบายไปแล้ว ครั้งนี้ลองมาดูว่า

เมื่อประกาศใช้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มันมีข้อดีอย่างไร

1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และ
แรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

2.เพิ่มการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เช่น กฎหมายและนโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน และเหมืองแร่


3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมและพัฒนา SMEs และการเสริมสร้าง
สมรรถนะของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

4.การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการจำหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

แต่ละประเทศใน AEC จะมีจุดเด่นดังนี้

พม่า - สาขาเกษตรและประมง
มาเลเซีย - สาขาผลิตภัณฑ์ยาง และสาขาสิ่งทอ
อินโดนีเซีย - สาขาภาพยนต์และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้
ฟิลิปปินส์ - สาขาอิเล็กทรอนิกส์
สิงคโปร์ - สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ
ไทย - สาขาการท่องเที่ยว และสาขาการบิน (ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง ASEAN)

AEC (ASEAN Economic Community) ถือเป็นอีกเรื่องที่สำคัญต่อชีวิตของเรา

และเชื่อว่าประเทศไทย จะพัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน หลังจากที่เราก้าวเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

AEC คืออะไร
aec คือ

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook