พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ถูกตั้งให้นั่งตำแหน่งใหม่ คุ้มค่าเหนื่อยมั้ย? เมื่อต้องดีลกับสื่อ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ถูกตั้งให้นั่งตำแหน่งใหม่ คุ้มค่าเหนื่อยมั้ย? เมื่อต้องดีลกับสื่อ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ถูกตั้งให้นั่งตำแหน่งใหม่ คุ้มค่าเหนื่อยมั้ย? เมื่อต้องดีลกับสื่อ
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด พ้นจากข้าราชการทหาร พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้นั่งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

>> โปรดเกล้าฯ "พล.ท.สรรเสริญ" พ้นข้าราชการทหาร พร้อมแต่งตั้งตำแหน่งใหม่

บางคนอาจจะพอจำได้ว่าก่อนหน้านี้หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 ให้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แทนนายอภินันท์ จันทรรังษี ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559

เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ พล.ท.สรรเสริญ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่ผลักดันการสื่อสารจากภาครัฐ รวมถึงส่วนราชการต่างๆ ไปยังประชาชนเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในข้อมูลของภาครัฐที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อกระจายข่าวระหว่างสื่อกับสื่อด้วยกันเอง นับเป็นภารกิจที่ท้าทายที่ พล.ท.สรรเสริญ จะเข้ามาบริหารกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มกำลังและความสามารถ โดยการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวอาจจะทุ่มเทกับการสื่อสารมากขึ้น ส่วนค่าตอบแทนนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน Sanook! Money ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนของการเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มากฝากกัน

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เผยแพร่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับ 2) พ.ศ.2558 ระบุถึงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้

 salary1

ดังนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) ของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด น่าจะเริ่มต้นที่ 29,980 – 76,800 บาท