จัดทัพใหม่! นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” แทน “ปิยะ ยอดมณี” ที่ลาออกไปแล้ว

จัดทัพใหม่! นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” แทน “ปิยะ ยอดมณี” ที่ลาออกไปแล้ว

จัดทัพใหม่! นกแอร์ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” แทน “ปิยะ ยอดมณี” ที่ลาออกไปแล้ว
S! Money (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งหนังสือรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งให้ทราบว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายปิยะ ยอดมณี ที่ได้ลาออกไปแล้ว 

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

b2e19b97-cf71-4434-b158-e349f