พาณิชย์ เร่งปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

พาณิชย์ เร่งปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมประสานความร่วมมือ ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การรถไฟแห่งประเทศไทย และ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมหารือด้วย ว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และติดตามความคืบหน้าของการปราบปราม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยที่ประชุมเห็นควรให้เจ้าของหน่วยงานในพื้นที่ ไปจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่กับผู้เช่า หากมีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ให้สามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ทันที โดยหลังจากนี้ จะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ก่อนจะขยายไปยังเจ้าของพื้นที่เอกชนต่อไป