คนมีลูกเฮ! ครม.อนุมัติเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็น 6 ปี

คนมีลูกเฮ! ครม.อนุมัติเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็น 6 ปี
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบขยายเวลาการดูแลเด็กแรกเกิด จากเดิมใช้เงินงบประมาณอุดหนุนดูแลเด็กอายุไม่เกิน 1 ปี ได้รับเงินชดเชยรายเดือน 400 บาทต่อคนต่อเดือน จากนั้นในปี 59 รัฐบาลได้ขยายเวลาเพิ่มเป็น 3 ปี สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

โดยที่ประชุม ครม.ในครั้งนี้ ได้ขยายเวลาเพิ่มเป็น 6 ปี สำหรับครัวครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี เหมือนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับเด็กแรกเกิดที่เคยได้รับสิทธิ์ช่วงที่ผ่านมา จะขยายไปจนถึงอายุ 6 ปี

คาดว่าในปี 62 มีเด็กแรกเกิด จำนวน 1.44 ล้านคน ใช้งบประมาณ 10,300 ล้านบาท ในปี 63 มีเด็กแรกเกิด จำนวน 1.75 ล้านคน ใช้งบประมาณ 12,500 ล้านบาท ในปี 64 มีเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ล้านคน ใช้งบประมาณ 14,500 ล้านบาท คาดว่าในปี 65 มีเด็กแรกเกิด จำนวน 1.9 ล้านคน ใช้งบประมาณ 14,000 ล้านบาท

ส่วนในปี 66 คาดว่ามีเด็กแรกเกิด จำนวน 1.8 ล้านคน ใช้งบประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยในปี 62 อนุมัติงบกลางปี จำนวน 6,873 ล้านบาท เพื่อดูแลเด็กแรกเกิดในเบื้องต้น

สำหรับคุณสมบัติการรับเงินชดเชย ต้องเป็นเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.58 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐอื่น แต่หากรับเงินสมาคมสงเคราะห์ ยังสามารถรับเงินช่วยเหลือได้