ครม. ไฟเขียววงเงิน บ้านล้านหลัง เจาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท

ครม. ไฟเขียววงเงิน บ้านล้านหลัง เจาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท

ครม. ไฟเขียววงเงิน บ้านล้านหลัง เจาะกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 มีมติเห็นชอบการปรับกรอบการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐ (บ้านล้านหลัง) โดยเห็นชอบในการขอวงเงินเพิ่ม 789.66 ล้านบาท เพื่อใช้สนับสนุนดอกเบี้ยของผู้กู้ในช่วง 3 ปีแรก แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน

ทำให้ใช้เงินทั้งหมดในงบประมาณปี 62 เป็น 4,666.31 ล้านบาท จากเดิมที่ใช้เงินที่ 3,876.65 ล้านบาท

โดยหลังจากที่มีการเปิดรับสมัครผู้ต้องการซื้อบ้านเข้ามาจองสิทธิ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และมีการสรุปตัวเลขผู้ที่เข้ามาใช้สิทธิ์พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือนนั้นมีการสมัครเข้ามามากกว่าเป็นรวมเป็นเงินที่ 112,064 ล้านบาท

ขณะที่ผู้ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาท เข้ามาจองสิทธิ์เป็นเงิน 14,038 ล้านบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตั้งเงื่อนไขครั้งแรกที่จะสนับสนุนงบประมาณ 50,000 ล้านบาท แบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท จะได้รับสนับสนุน 20,000 ล้านบาท และที่เหลือ 30,000 จะเป็นอีกกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท

"เมื่อเราเปิดรับสมัครแล้วเห็นว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 นั้นเข้ามาใช้สิทธิ์แบะสนใจในโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ตอนแรกไม่สอดคล้องกัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นเงินก้อนเดิมที่จะใช้สนับสนุน 5 หมื่นล้านบาท นั้นจะแบ่งใหม่เป็น ให้สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทจะได้ไป 4 หมื่นล้านบาทและที่เหลือ 1 หมื่นล้านบาทจะให้กับผู้ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งในระยะแรกจึงต้องมีการขอเงินเพิ่ม 789.66 ล้านบาท"นายณัฐพร กล่าว

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการสนับสนุนยังคงเดิมคือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนจะได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ยคงที่ 3% ตั้งแต่ปีที่ 1-5 ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนจะได้รับการสนับสนุนดอกเบี้ยคงที่ 3% ในช่วงปีที่ 1-3 เท่านั้น