สวัสดีหุ้นยามเช้า : 10/02/2012 การพักตัวระหว่างวัน เป็นจังหวะซื้อไปขายสัปดาห์หน้า