สุดยอดอภิมหึมา "มหาเศรษฐีไทย" แห่งปี 2562

สุดยอดอภิมหึมา "มหาเศรษฐีไทย" แห่งปี 2562

สุดยอดอภิมหึมา "มหาเศรษฐีไทย" แห่งปี 2562
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เป็นประจำทุกปีที่ Forbes นิตยสารธุรกิจและการเงินชื่อดังของสหรัฐฯ จัดอันดับเศรษฐีไทยที่ร่ำรวยที่สุดแห่งปี 2562 ซึ่งอันดับที่ 1 ก็คงหนีไม่พ้นตระกูลเจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่วนอีก 9 อันดับมีรายชื่อดังต่อไปนี้

money

อันดับที่ 1 ธนินท์ เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าทรัพย์สิน 15,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.84 แสนล้านบาท

อันดับที่ 2 เจริญ สิริวัฒนภักดี เครือไทยเบฟเวอเรจ มูลค่าทรัพย์สิน 14,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.61 แสนล้านบาท

อันดับที่ 3 อัยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา กลุ่มคิง เพาเวอร์ มูลค่าทรัพย์สิน 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.87 แสนล้านบาท

อันดับที่ 4 สุเมธ เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าทรัพย์สิน 4,500 ล้านดอลาร์สหรัฐ หรือ 1.43 แสนล้านบาท

อันดับที่ 5  จรัญ เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าทรัพย์สิน 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.40 แสนล้านบาท

อันดับที่ 6 มนตรี เจียรวนนท์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่าทรัพย์สิน 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.40 แสนล้านบาท

อันดับที่ 7 สารัชถ์ รัตนาวะดี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มูลค่าทรัพย์สิน 4,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.40 แสนล้านบาท

อันดับที่ 8 วานิช ไชยวรรณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มูลค่าทรัพย์สิน 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.05 แสนล้านบาท

อันดับที่ 9 ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ อดีตประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และเจ้าของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มูลค่าทรัพย์สิน 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.05 แสนล้านบาท 

อันดับที่ 10 สมโภชน์ อาหุนัย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA มูลค่าทรัพย์สิน 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 7.9 หมื่นล้านบาท