เว้น “ภาษี” รถยนต์ไฟฟ้า 3 ปี ขานรับนโยบายลด PM 2.5

เว้น “ภาษี” รถยนต์ไฟฟ้า 3 ปี ขานรับนโยบายลด PM 2.5

เว้น “ภาษี” รถยนต์ไฟฟ้า 3 ปี ขานรับนโยบายลด PM 2.5
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาตินั้น ทางนายณัฐกร อุเทนสุด ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต ระบุว่า กรมสรรพสามิตได้ออกมาตรการจูงใจผู้ผลิตรถยนต์ด้วยการลดหย่อนภาษีสรรพสามิต ให้กับรถยนต์และรถกระบะ 4 ประตู

ส่วนกรณีที่ผลิตออกมาในมาตรฐานยูโร 5 หรือค่าการปลดปล่อย PM ไม่เกิน 0.005 กรัมต่อกิโลเมตร และ รถยนต์ที่สามารถใช้น้ำมัน บี 20 ได้ โดยจะลดภาษีลง 1-2% ซึ่งก็จะทำให้ราคารถยนต์ถูกลงเฉลี่ย 5,000-20,000 บาท

อีกมาตรการ คือ ปรับลดอัตราภาษีรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า ให้กับผู้ประกอบการ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ boi (บีโอไอ) จากปัจจุบันอัตราภาษี 2% ลดลงเหลือ 0% โดยทั้ง 2 หลักเกณฑ์ เริ่มมีผลบังคับใช้ให้กับรถยนต์ที่มาแจ้งจดทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคมปี 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคมปี 2565 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

อย่างไรก็ตามมาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ อาจทำให้การจัดเก็บภาษีของภาครัฐหายไป 1,300 ล้านบาท แต่ถือว่าคุ้มค่า เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานเป็น euro 5 ได้เร็วยิ่งขึ้น และสามารถลดฝุ่น PM ที่ชำระภาษีสรรพสามิตในแต่ละปีลดลงประมาณ 76 ล้านกรัมต่อปี