ประกันสังคม เตือน! หมดเขตเปลี่ยนโรงพยาบาลสิ้นเดือนมีนาคม 2562

ประกันสังคม เตือน! หมดเขตเปลี่ยนโรงพยาบาลสิ้นเดือนมีนาคม 2562

ประกันสังคม เตือน! หมดเขตเปลี่ยนโรงพยาบาลสิ้นเดือนมีนาคม 2562
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำถึงผู้ประกันตนที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ หรือมีความไม่สะดวกในการใช้บริการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ประจำทำงานใหม่ ทำให้ไม่สามารถใช้บริการที่สถานพยาบาลเดิมที่เลือกไว้ได้

หากผู้ประกันตนประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลจะต้องมาดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลกับสำนักงานประกันสังคม ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี ซึ่งจะมีระยะเวลาแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลถึงภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น

สำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลดังกล่าวให้รีบยื่นแบบ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th สำหรับท่านที่ใช้มือถือสามารถดาวน์โหลด Application SSO Connect เพื่อทำรายการเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เช่นกัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ผู้ประกันตนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งหรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

>> “ประกันสังคม” ชวนเช็กโรงพยาบาลที่ “ผู้ประกันตน” ยังเปลี่ยน-เลือก ได้ในปี 2562