ทรูประกาศกำไร 7,000 ล้าน ทะลุรายได้แสนล้าน สู่ยุทธศาสตร์เติบโตยั่งยืน เติบโตมากสุดเทียบผู้ประกอบการรายอื่น!

ทรูประกาศกำไร 7,000 ล้าน ทะลุรายได้แสนล้าน สู่ยุทธศาสตร์เติบโตยั่งยืน เติบโตมากสุดเทียบผู้ประกอบการรายอื่น!

ทรูประกาศกำไร 7,000 ล้าน ทะลุรายได้แสนล้าน สู่ยุทธศาสตร์เติบโตยั่งยืน เติบโตมากสุดเทียบผู้ประกอบการรายอื่น!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ทรูประกาศ กำไร 7,000 ล้าน เเละ เตรียมปันผล 3,000 ล้าน โดยการเติบโต รายได้ปี 2018 ก้าวผ่านแสนล้าน เติบโตมากที่สุด เมื่อเทียบกับ ผู้ประกอบการรายอื่น

ก้าวสู่ยุทธศาสตร์เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่ม ทรู รายงานผลกำไร จำนวน 7 พันล้านบาท ในปี 2561 จากการเติบโตของรายได้และ EBITDA รวมถึงมาตรการบริหารต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพ ตลอดจนการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3 พันล้านบาท คิดเป็น 0.09 บาทต่อหุ้น โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนนี้

สำหรับรายได้จากการบริการโดยรวมของกลุ่มทรูในปี 2561 มีจำนวนสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.018 แสนล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้า หรือร้อยละ 7.7 หากไม่รวมรายได้จากสัมปทานโทรศัพท์พื้นฐานที่สิ้นสุดลงในปลายปี 2561

เป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต รายได้ที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และกำไรจากการขายสินทรัพย์ให้แก่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ส่งผลให้ EBITDA เติบโตสูงร้อยละ 40.3 จากปีก่อน พร้อมชูยุทธศาสตร์เน้นกลุ่มตลาดคุณภาพ หวังทะลุยอกเติบโตแบบยั่งยืน