“ZEN” เนื้อหอม! ประเดิมเทรดวันแรกทะลุยอดจองรับปี 2562

“ZEN” เนื้อหอม! ประเดิมเทรดวันแรกทะลุยอดจองรับปี 2562

“ZEN” เนื้อหอม! ประเดิมเทรดวันแรกทะลุยอดจองรับปี 2562

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก โดยทำราคาเปิดอยู่ที่ 15.30 บาท สูงกว่าราคาจองที่ 13 บาท เพิ่มขึ้น 17.7% และทำราคาสูงสุดอยู่ที่ 16.10 บาท ก่อนปิดราคาที่ 15.20 บาท นับว่าเป็นหุ้น IPO ตัวแรกที่ทำราคาเหนือการจองในการซื้อขายของปี 2562

ปัจจุบัน ZEN มีร้านอาหารทั้งสิ้น 12 แบรนด์ รวม 255 สาขา โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

ร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ จำนวน 88 สาขา

 1. ZEN
 2. Musha by Zen
 3. Sushi Cyu Carnival Yakiniku
 4. AKA
 5. Testu
 6. On The Table Tokyo Café

ร้านอาหารไทย 6 แบรนด์ จำนวน 167 สาขา

 1. ตำมั่ว
 2. ลาวญวน
 3. แจ่วฮ้อน
 4. เฝอ
 5. de Tummour
 6. เขียง ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยตามสั่งหรือ Street Food แบรนด์ใหม่เน้นอาหารไทยจานเดียว เปิดบริการสาขาแรกที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาเจษฎาบดินทร์ จ.นนทบุรี

นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN ระบุว่า มีแผนที่จะระดมทุนขยายสาขาร้านอาหารปี 2562-2563 เพิ่มขึ้นอีก 348 สาขา แบ่งเป็นการลงทุนในปี 2562 จำนวน 123 สาขา ดังนี้

ขณะที่ปี 2563 จะเพิ่มสาขาอีก 225 สาขา ดังนี้

 • รูปแบบเป็นแฟรนไชส์ 175 สาขา
 • ลงทุนเอง 50 สาขา

เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจาก 9 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม – กันยายน 2561) มีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 2,226.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 108.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ ZEN เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเรื่องตามการขยายตัวของรายได้ประชากร และการเติบโตของหัวเมืองใหญ่ นับตั้งแต่ปี 2555-2560 ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 4.7% ต่อปี หรือมูลค่าตลาดรวมในปี 2560 อยู่ที่ 8.4 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ Euromonitor International ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลก เคยคาดการณ์ไว้ว่าปี 2562 มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.05 ล้านล้านบาท