"พาณิชย์" จัดประกวดนวัตกรรมสินค้าเกษตร "Agri Plus Award 2019"

"พาณิชย์" จัดประกวดนวัตกรรมสินค้าเกษตร "Agri Plus Award 2019"

"พาณิชย์" จัดประกวดนวัตกรรมสินค้าเกษตร "Agri Plus Award 2019"
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันส่งเสริมสินค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ผู้สนใจส่งสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และสมุนไพร ร่วมเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม Agri Plus Award 2019 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม และขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้มีเกณฑ์ตัดสินหลายปัจจัย อย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของสินค้า ความแปลกใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างมูลค่าเพิ่ม

นอกจากนี้ การประกวด Agri Plus Award มีรางวัลมอบให้ 4 ประเภท ได้แก่

  1. อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว
  2. อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ
  3. ไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว
  4. ไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

เงินรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ มีมูลค่ารวมกันกว่า 300,000 บาท ทั้งยังมีถ้วยเกียรติยศให้ด้วย นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลยังมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมการตลาดมากมาย ที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น อาทิ การได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และกิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนกรรมการที่ร่วมกำหนดเกณฑ์การตัดสินและร่วมคัดเลือก คือ เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟชื่อดังจากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย, คุณปภาภัสสร์ หิรัญยวุฒินิภากร ผู้แทนจาก Gourmet Fresh Market, คุณณฐมน ตัณฑ์เกยูร ผู้แทนจาก Ecotopia Siam Discovery และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และนักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นแนวหน้าของประเทศด้วย ได้แก่ ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียลตี้ ไบโอเทค จำกัด, รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ FIF Design Studio, ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ ผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และคุณมะลิวรรณ เดชาฤทธิ์ นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์)

ทั้งนี้ ผู้สนใจที่จะส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครและผลงานทางเว็บไซต์ www.agriplusaward.com หรือติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-346-9000 โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562