สรรพากรเอาจริง! เช็กบิลดาราเลี่ยงเสียภาษี

สรรพากรเอาจริง! เช็กบิลดาราเลี่ยงเสียภาษี

สรรพากรเอาจริง! เช็กบิลดาราเลี่ยงเสียภาษี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่มีข่าวการเสียภาษีของดารานักแสดงบางคนว่า อาจมีการเสียภาษีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั้น

ล่าสุดทางกรมสรรพากร กล่าวว่า การเสียภาษีของดารานักแสดงต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ที่ได้รับ

และเมื่อหักแล้วก็ต้องนำส่งให้ กรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้ เมื่อสิ้นปี ดารานักแสดงก็ต้องนำเงินได้ทั้งหมดไปรวมคำนวณภาษีปลายปี 

 

โดยนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเครดิตออกจากภาษีสิ้นปีได้ทั้งนี้ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อสิ้นปีนั้น  ก็คำนวณโดยนำเงินได้ทั้งหมดหักด้วยค่าใช้จ่าย

ซึ่งกฎหมายกำหนดให้หักได้ตามจริง หรือ ในอัตราเหมาที่กฎหมายกำหนดและหักค่าลดหย่อน ก่อนจะนำเงินได้สุทธิไปคำนวณอัตราภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้า

เมื่อได้ภาษีที่ต้องชำระแล้ว ก็นำภาษีที่ถูกหักไว้แล้วมาเครดิตได้สำหรับกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงภาษี

โดยการใช้บุคคลอื่นเป็นผู้รับเงินแทน และทำให้การหักภาษี ณ ที่จ่ายผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนั้น ผู้จ่ายและผู้รับเงินได้มีความรับผิดร่วม

 

ซึ่งหากดาราดังกล่าวได้รับเงินได้ในเดือนสิงหาคม บริษัทผู้จ่ายเงินได้ก็ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 กันยายน กรมสรรพากร จะได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในทันที 

และหากสิ้นปียังมีการยื่นแบบเสียภาษีประจำปีไม่ถูกต้องอีก ทั้งผู้จ่ายและผู้รับเงิน ต่างก็มีความผิด และกรมสรรพากรก็จะดำเนินการตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งต่อไป

การนำบุคคลอื่นมารับเงินแทนเพื่อให้การเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้รับเงินที่แท้จริงต้องรับผิดชอบต่อกรมสรรพากร และหากผู้จ่ายเงินร่วมมือกับผู้รับเงินก็มีความผิดด้วยเช่นเดียวกัน

 


สรรพากรแฉ! 10 วิธีโกงภาษี

พลอย งานเข้า! สรรพากรขอดูภาษีย้อนหลัง

ภาษี ณ ที่จ่ายจะถูกหักกี่เปอร์เซ็นต์?

การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. คืออะไร?

รอบรู้เรื่องภาษี