ส.รถโดยสารชี้ประชานิยมไม่เหมาะAECปี58

ส.รถโดยสารชี้ประชานิยมไม่เหมาะAECปี58
นางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวให้คะแนนผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา 6 คะแนน เต็ม 10 คะแนน เพราะนโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลจะเป็นนโยบายประชานิยม ซึ่งเหมาะกับประชาชน แต่ไม่เหมาะกับผู้ประกอบการ เช่น นโยบายการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน โดยถ้าในปี 2558 ที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว นักลงทุนอาจไม่กล้าลงทุนในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีค่าแรงในอัตราที่สูง รวมทั้งนโยบายรถคันแรกด้วย ที่เป็นการเพิ่มจำนวนรถบนท้องถนน ซึ่งส่งผลให้การจราจรติดขัด และประชาชนจะไม่นิยมขึ้นรถโดยสารสาธารณะ อย่างไรก็ตาม จากผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมานั้น ไม่มีนโยบายใดที่ส่วนตัวชื่นชอบเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ อยากให้รัฐบาลดูแล และช่วยเหลือผู้ประกอบการบ้าง อาทิ รัฐบาลไม่อยากให้ผู้ประกอบการปรับอัตราค่าโดยสาร เนื่องจากส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน แต่รัฐบาลก็ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย