พณ.เผยอินเดียออกระเบียบตรวจสอบกุ้งใหม่

พณ.เผยอินเดียออกระเบียบตรวจสอบกุ้งใหม่
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางกระทรวงเกษตรของอินเดีย ได้ออกระเบียบใหม่ เพื่อปรับปรุงระเบียบการกักกัน ก่อนอนุญาตนำเข้ากุ้งขาวจากต่างประเทศ โดยให้ยกเลิกการตรวจสอบเชื้อในพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว ในการกักกันสินค้าก่อนนำเข้า แต่ยังคงต้องบังคับให้มีการกักกัน เป็นเวลา 12 วัน ณ ประเทศต้นทาง ก่อนการนำเข้า เพื่อตรวจสอบโรคเช่นเดิม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ผู้ประกอบการไทย จะต้องศึกษาข้อมูล เพื่อให้ได้รับใบรับรองการปลอดโรค โดยในแต่ละปี ประเทศไทยส่งออกกุ้งขาวไปยังตลาดโลก คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และแคนาดา ในขณะที่การส่งออกไปยังอินเดีย ยังมีปริมาณไม่มากนัก จึงยังถือว่ามีโอกาสที่จะขยายตลาดได้อีกมาก